Vår behandling av dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 började den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) gälla i hela Europeiska unionen. Den ersätter Personuppgiftslagen (PuL). GDPR innehåller bestämmelser om hur man får behandla personuppgifter och innebär ett utökat skydd för din integritet.

Det är Advokatbyrån Eva K Gustafsson som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som byrån erhåller i samband med uppdrag. Dataskyddsombud är Eva Gustafsson.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter, men utan att det sker kan vår advokatbyrå inte åta sig ett uppdrag eftersom det då inte går att genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Advokatbyrån behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål.

För advokatbyråns policy för behandling av personuppgifter och information om hur dina personuppgifter hanteras om du är klient eller vill bli klient kontakta mig Advokat Eva Gustafsson på 018-60 72 80 eller på mail: adv.eva.gustafsson@telia.com

Advokatbyrån Eva K Gustafsson
Vaksalagatan 6, 3 tr
753 20 UPPSALA

Tel: 018-60 72 80
Fax: 018-60 72 75
adv.eva.gustafsson@telia.com

Copyright © 2018 Advokat Eva K Gustafsson 
Design och layout av Röd Varg Reklam.
GDPR