Rättsområden

Skadeståndsrätt
Advokatbyrån biträder personer som skadats i trafiken.

Advokatbyrån biträder även personer som råkat ut för olycksfallsskador.

Det är viktigt att Du har ett ombud i dessa mål för att erhålla rätt ersättning från försäkringsbolagen.

I händelse av tvist ombesörjer byrån ansökan om rättsskydd och rättshjälp.

Socialrätt
Advokatbyrån biträder även personer som har problem med Försäkringskassan vad gäller ansökan om sjukpenning och sjukersättning samt livränta pga arbetsskador.

Utlänningsrätt
Ansökan om asyl- politiska skäl eller andra flykting/skyddsskäl samt humanitära skäl.
Anknytningsärenden och andra uppehållstillståndsärenden.
Rättshjälp erhålles genom offentligt biträde.

Advokatbyrån Eva K Gustafsson
Vaksalagatan 6, 3 tr
753 20 UPPSALA

Tel: 018-60 72 80
Fax: 018-60 72 75
adv.eva.gustafsson@telia.com

Copyright © 2018 Advokat Eva K Gustafsson 
Design och layout av Röd Varg Reklam.
GDPR